THÔNG BÁO
Sinh viên các Khóa hệ chính quy kiểm tra các thông tin liên quan, nếu có sai sót, đề nghị sinh viên báo lại cho Nhà trường (qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 02/12/2016) để ra Quyết định chính thức. Trân trọng.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!