THÔNG BÁO
Kính gửi: Quý Thầy cô và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học xin gửi đến Quý thầy cô và sinh viên Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1_Đợt 2 (dành cho K39 và K40) năm học 2016-2017 và thông báo thay đổi phòng học từ 26/12/2016 đến 31/12/2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!