THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo Đại học gửi đến giảng viên và sinh viên thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2/2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!