THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể sinh viên chính khóa 38 (hệ 4 năm) về việc đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp như sau: Căn cứ danh sách đề nghị xét sinh viên đủ điều kiện làm KLTN của các Khoa, Phòng ĐTĐH sẽ biên chế sinh viên vào lớp học phần Khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của các Khoa, đồng thời mở lớp học phần thay thế khóa luận để sinh viên đăng ký cho đến ngày 25/01/2018. Đề nghị sinh viên theo dõi để thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!