THÔNG BÁO
Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường, đặc biệt là sinh viên từ Khóa 37 (tuyển sinh từ năm 2013 đối với hệ 4 năm), thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 2/6 (A2) phục vụ cho điều kiện cần để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ mở các lớp ôn thi cho sinh viên tại Trường Đại học Khoa học. Kế hoạch cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!