THÔNG BÁO
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 11/12 đến ngày 14/12 ở Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to, gây ngập ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ chiều ngày 14/12, mực nước ở các sông đang dâng lên cao, nhiều nơi bị chia cắt giao thông. Trong thời gian này, sinh viên các khóa K36, K37 và K38 đang thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên ở các vùng bị ngập úng, không thể dự thi kết thúc học phần theo lịch vào các ngày 14, 15, 16 tháng 12, làm đơn xin nghỉ thi kết thúc học phần và đơn xin dự thi học phần để thi bổ sung vào thời gian thích hợp. Các đơn tải về tại đường dẫn sau: http://www.husc.edu.vn/daotao/downloads.php?cat_id=123 và gởi về Phòng Đào tạo Đại học (có chữ ký xác nhận của GVCV học tập) để được xem xét giải quyết.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!