THÔNG BÁO
Sinh viên căn cứ vào điều lệ giải, nếu đủ khả năng thi đấu có thể đăng ký tham gia các nội dung tại Phòng Công tác HSSV trước ngày 02/03/2018.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!