THÔNG BÁO
Sinh viên liên hệ Phòng Công tác HSSV để nhận thẻ từ ngày 17/10/2017 - 20/10/2017.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các Khoa, sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp biết kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết tại nội dung đính kèm.
Sinh viên kiểm tra danh sách, mọi thắc mắc liên hệ Phòng Công tác HSSV trước ngày 04/10/2017.
Sinh viên xem file đính kèm để biết và liên hệ Ngân hàng Vietinbank tại 20 đường Hà Nội, Tp. Huế để bổ sung thông tin.
Sinh viên có tên trong các danh sách khen thưởng, đề nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung đề ra. Mọi thắc mắc, liên hệ Phòng Công tác HSSV, 02343933231
Sinh viên nhận khen thưởng tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên. Thời gian: Sau ngày 02/10/2017. Sinh viên mang theo Thẻ sinh viên khi đến nhận khen thưởng.
Sinh viên K41 hiện chưa có trang phục để học thể thao đề nghị liên hệ Phòng Công tác HSSV để nhận đợt cuối.
Lớp trưởng các lớp sinh viên K41 đại diện đến nhận thẻ sinh viên kết hợp thẻ ngân hàng. Địa điểm: Phòng Công tác HSSV, dãy nhà E. Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00 ngày 25,26/9/2017.
Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/9/2017. Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, dãy nhà K, Trường Đại học Khoa học.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES