THÔNG BÁO
Ngày 19/10/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã có Công văn số 702/KH-ĐHKH về Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2016-2017.
Kính gửi: Khoa CNTT và sinh viên lớp Liên thông Phòng Đào tạo Đại học xin gửi đến Khoa CNTT và sinh viên lớp Liên thông CNTT K2015 kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017. Để biết thêm chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên tài file được đính kèm sau:
Hiện nay, số lượng sinh viên năm thứ nhất của Nhà trường đã hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ để học trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ là 76 sinh viên.
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp đại học, loại hình chính quy, đợt 3 năm 2016. Xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm
Đại học Huế đã có công văn về việc hạ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên đối với sinh viên Đại học Huế.
Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế đã có thông báo thi lần 2 của môn học Giáo dục thể chất. Thời gian làm thủ tục từ 13h30 - 17h00 ngày 08/10/2016 tại Tổ Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế Khoa Giáo dục Thể chất. Thời gian thi: 07h30 ngày 09/10/2016. Sinh viên xem chi tiết thông báo tại trang web Khoagdtc.hueuni.edu.vn hoặc các Khoa/Bộ môn.
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên hai học phần được mở bổ sung trong học kỳ 1, năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị Quý giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin đính kèm.
Căn cứ tình hình thực tế của việc triển khai tổ chức tuần lễ sinh hoạt chính trị đầu năm cho sinh viên, Hiệu trưởng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên biết những nội dung liên quan đến việc giảng dạy và học tập như sau: Tạm dừng thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2016-2017, cụ thể các đợt tạm dừng học theo kế hoạch đã thông báo: - Ngày 28, 29/9/2016 và 03, 04, 05, 07/10/2016 của Khóa 40; - Ngày 10, 11, 12, 13, 14, 17,18, 19 và 20/10/2016 của các Khóa 37, 38 và 39.
Kính gửi: Toàn thể giảng viên và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào file được đính kèm tại đường dẫn sau:
Kính gửi: Giảng viên Khoa CNTT và Sinh viên lớp Liên thông Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên Khoa CNTT và sinh viên lớp Liên thông CNTT K2015 lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào file được đính kèm tại đường dẫn sau:
Hiện nay dữ liệu sinh viên khóa 40 đã được đưa vào phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ, Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 40 đến nhận "Danh sách sinh viên được cấp mật khẩu" cho lớp (gặp Cô Liên). Lưu ý: Khi đăng nhập vào Website trang thông tin đào tạo tín chỉ, sinh viên cần thực hiện theo hướng dẫn để bảo mật tài khoản của mình, khai báo đầy đủ thông tin liên quan của cá nhân và kiểm tra các lớp học phần đã được Phòng ĐTĐH biên chế danh sách sinh viên để đảm bảo việc đi học đúng theo thời khóa biểu.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên danh sách các nhóm lớp học phần bị hủy_ Đợt 2 và thay đổi thời khóa biểu của các lớp của K40: Sinh học, Địa lý, ĐC+KTĐC +KTTĐBĐ, Triết học, Vật lý, Lịch sử và bổ sung thêm lớp Công nghệ thông tin E của học kỳ 1 năm học 2016-2017 Để biết thêm chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào file được đính kèm theo đường dẫn sau:
Để tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường, đặc biệt là sinh viên từ Khóa 37 trở về sau (tuyển sinh từ năm 2013), thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 3/6 (B1) phục vụ cho điều kiện cần để tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ mở các lớp ôn thi cho sinh viên. Kế hoạch cụ thể như sau: - Thời gian ôn thi: từ ngày 03/10/2016 đến ngày 28/10/2016; - Số tiết ôn thi: 30 tiết; - Kinh phí ôn thi: 450.000/sinh viên;
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên đợt 4 năm học 2015 - 2016 vào tháng 10/2016. Sinh viên đăng ký trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên từ 19/09/2016 đến 09/10/2016. Lịch thi dự kiến: 29, 30, 31/10/2016.
Nhà trường thông báo cho các sinh viên được biết kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3, năm 2016 như sau: - Thời gian xét tốt nghiệp: Sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp theo mẫu (kèm theo bản phô tô các chứng chỉ và bản chính để đối chiếu) tại Khoa/Bộ môn quản lý ngành đào tạo trước ngày 05/10/2016; - Nộp lệ phí tốt nghiệp: 60.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 08/10/2016.
Kính gửi: Toàn thể Giảng viên và các lớp sinh viên trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo Đại hoc xin gửi đến Quý thầy cô và sinh viên thông báo về việc tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 1, năm học 2016-2017.
Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2016. Sinh viên liên hệ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo Đại học (Gặp Cô Hằng). Lưu ý khi đến nhận bằng tốt nghiệp sinh viên phải mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Trang giảng viên

Diễn đàn sinh viên

Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo