THÔNG BÁO
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Nhà trường thông báo đến các đơn vị, Giáo viên cố vấn và sinh viên biết Sổ tay học vụ của học kỳ 2/2014-2015. Đề nghị sinh viên lưu ý để chuẩn bị cho việc đăng ký học phần.
Nhà trường thông báo đến Cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có quan tâm xem chi tiết thông báo để tham gia chương trình.
Hiện nay Trung tâm GDQP - Huế đã có kế hoạch tổ chức thi lần 2 cho các sinh viên còn nợ điểm các học phần, vì vậy Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên các lớp chủ động liên hệ phòng ĐT & QLSV của Trung tâm để đăng ký thi lại trong thời gian từ ngày 23/12/2014 đến ngày 26/12/2014. Thời gian thi lúc: 7h00 ngày 28 tháng 12 năm 2014. Đề nghị sinh viên theo dõi thông báo ở bản tin hoặc liên hệ Trung tâm GDQP - Huế để thực hiện.
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng HK1/14-15 cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền học bổng; những sinh viên chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 18/12/2014 để cung cấp thông tin.
Sinh viên các lớp khóa 38 chưa có thẻ ATM cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) để làm thẻ bổ sung. Lưu ý: sinh viên khi đến đăng ký làm thẻ cần nộp chứng minh nhân dân (01 bản photocopy) và 01 ảnh (3x4cm)

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo