THÔNG BÁO
Trung tâm GD.Quốc phòng - ĐHH đã có thông báo kết quả học tập của học kỳ 3, năm học 2013 - 2014. Sinh viên xem kết quả tại Văn phòng Khoa, Bộ môn hoặc Bảng niêm yết thuộc Phòng ĐTĐH - CTSV.
Trường Đại học Ngoại ngữ đã thông báo Kế hoạch học tập Ngoại ngữ không chuyên năm học 2014 - 2015, Phòng ĐTĐH - CTSV đề nghị toàn thể sinh viên khóa 37 và 38 lưu ý xem các hướng dẫn và thông báo để xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân.
Khoa GD.Thể chất sẽ tổ chức thi lần thứ hai, học kỳ 2/2013 - 2014 vào 7g30 ngày 14/9/2014 . Đề nghị sinh viên lưu ý để xem chi tiết lịch thi , Danh sách và đăng ký thủ tục tại trang Web của Khoa GDTC: Khoagdtc.hueuni.edu.vn
Nhà trường thông báo đến Quý Thầy cô và sinh viên biết Thời khóa biểu của các lớp sinh viên khóa 38 được gọi nhập học đợt 1. Quý Thầy cô và sinh viên cần cập nhật kế hoạch của cá nhân để biết các lớp học phần đang còn dự kiến hoặc đã chính thức công bố.
Sinh viên xem thông tin chi tiết tại tập tin đính kèm.
Nhà trường thông báo: Sinh viên, học sinh đang theo học tại trường được nghĩ lễ từ ngày 30/8/2014 đến hết ngày 02/9/2014.
Sinh viên các khóa xem Thông báo để tham gia TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN
Phòng ĐTĐH - CTSV đề nghị Sinh viên lưu ý: Sinh viên cần nộp đủ học phí của học kỳ hè theo thông báo của Phòng Kế hoạch tài chính - CSVC. Đặc biệt các học phần 'Anh văn căn bản'. Sau thời gian quy định, Phòng ĐTĐH - CTSV sẽ chốt danh sách sinh viên được dự thi gửi Trường Đại học Ngoại ngữ để tổ chức thi.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: