THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên lớp Liên thông CNTT K2015
Phòng ĐTĐH thông báo cho các Khoa/Bôn môn, sinh viên chính khóa 36 (hệ 4 năm), khóa 35 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp chuyên môn và các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.
Hiện tại, học phần Lý thuyết xã hội học hiện đại (XHH3023) có sự thay đổi về thời gian và phòng thi, vì vậy Phòng ĐTĐH đề nghị sinh viên theo dõi điều chỉnh thông tin trên trang web tín chỉ.
Sinh viên có khả năng chơi tốt môn quần vợt lưu ý đăng ký tham gia
Như thông báo đã đưa, nay vì một số lý do nên ban tổ chức thay đổi thời gian tuyển dụng bắt đầu từ 9h00 ngày 17/05/2016.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Chương trình tuyển dụng Microsoft Partner
Liên hệ quảng cáo