THÔNG BÁO
Sinh viên các khóa thuộc đối tượng miễn, giảm học phí có liên quan đến hộ nghèo và hộ cận nghèo. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí bổ sung yêu cầu tiến hành cung cấp các thủ tục liên quan để được miễn, giảm học phí cho học kỳ II năm học 2017-2018.
Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách dự kiến buộc thôi học, liên hệ Phòng Công tác HSSV (tầng 1, dãy nhà E).
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 2 năm 2018 vào tháng 04/2018. Kế hoạch cụ thể như sau:
Ban cán sự các lớp căn cứ tình hình thực tế để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể sinh viên chính khóa 38 (hệ 4 năm) về việc đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp như sau: Căn cứ danh sách đề nghị xét sinh viên đủ điều kiện làm KLTN của các Khoa, Phòng ĐTĐH sẽ biên chế sinh viên vào lớp học phần Khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của các Khoa, đồng thời mở lớp học phần thay thế khóa luận để sinh viên đăng ký cho đến ngày 25/01/2018. Đề nghị sinh viên theo dõi để thực hiện.
Sinh viên căn cứ và Công văn tổ chức và Quyết định khen thưởng để thực hiện
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người và người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người căn cứ 02 Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tộc để biết Hộ khẩu thường trú của mình có nằm trong danh mục hay không
Sinh viên lưu ý thông báo để tham gia theo đúng thời gian quy định
Sinh viên căn cứ vào điều lệ giải, nếu đủ khả năng thi đấu có thể đăng ký tham gia các nội dung tại Phòng Công tác HSSV trước ngày 02/03/2018.
Kế hoạch chi tiết hoạt động phong trào của các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2018
Sinh viên có nhu cầu chỗ ở, liên hệ theo hướng dẫn tại nội dung thông báo đính kèm
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2018 gồm những nội dung sau:
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa thông tin tổ chức Hội thảo du học và cơ hội việc làm tại Nhật Bản ngày 15/01/2018.
Sinh viên có tên trong danh sách, đề nghị khẩn trưởng bổ sung mã tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển kinh phí học bổng và trợ cấp xã hội.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!