THÔNG BÁO
Những sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí K38 (đợt 2) cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; sinh viên Trần Châu Sa (Vật lý K38) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Văn học K38) chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 04/02/2015 để cung cấp thông tin.
Từ ngày 21/01/2015 đến hết ngày 16/03/2015, Bộ phận Kế toán - Tài vụ Khoa GDTC tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, mức học phí là 150.000đ/sinh viên/1HP. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các lớp sinh viên xem chi tiết thông báo tại Khoa/Bộ môn hoặc trên trang web của Khoa GDTC để thực hiện.
Những sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí K38 cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; những sinh viên chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 15/01/2015 để cung cấp thông tin.
Hiện nay việc in bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn tất, vậy phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên các khóa được công nhận tốt nghiệp đợt 3/2014 đến liên hệ cô Nhân để nhận bằng, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo