THÔNG BÁO
Thời gian: Từ 8h00 ngày 24/9/2017. Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, dãy nhà K, Trường Đại học Khoa học.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 266/QĐ-ĐHKH ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 1 nhà E). Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.
Trường Đại học Khoa học thông báo đến toàn thể Giảng viên và sinh viên được nghỉ giảng dạy và học tập để phòng tránh bão số 10 từ 17h00 ngày 14/9/2017 đến hết ngày 15/9/2017. Chi tiết xem tại nội dung đính kèm
Thông báo
(11/09/2017 15:19)
Hiện nay dữ liệu danh sách sinh viên Khóa 41 đã được đưa vào hệ thống phần mềm tín chỉ (danh sách lớp học phần, danh sách lớp sinh hoạt), Phòng ĐTĐH kính thông báo đến Quý Thầy cô biết để in ấn danh sách theo dõi quá trình học tập. Mời lớp trưởng các lớp sinh hoạt đến Phòng Đào tạo đại học nhận danh sách cấp tài khoản mật khẩu của sinh viên.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Giảng viên phụ trách lớp học phần Xã hội học đại cương (XHH1012) và sinh viên các lớp Công tác xã hội K41A, K41B, K41C về việc thay đổi phòng học như sau:
Yêu cầu: - Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (ưu tiên có chứng chỉ IELST từ 5.5 hoặc có điểm TOEFL tương đương). - Có ý thức kỷ luật, nghiêm túc. - Có sức khỏe. Nội dung công việc: Hỗ trợ công tác tổ chức và phiên dịch. Hạn đăng ký đến 11h00 ngày 08/9/2017, Email: cthssvdhkh@gmail.com
Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng ngày 05/9/2017 về việc bố trí phòng học, Nhà trường sẽ sử dụng 02 phòng học B319 và B320 để bố trí làm phòng chuyên môn cho Khoa Công nghệ thông tin. Vì vậy, các lớp học phần đã được bố trí vào 02 phòng học trên sẽ được chuyển đến các phòng học mới. Đề nghị Quý Thầy Cô và sinh viên các lớp theo dõi thông báo để thực hiện.
Nữ sinh viên các khoa Công nghệ thông tin, Vật lý, Điện tử Viễn thông tham khảo nội dung đính kèm để tham gia.
Căn cứ tình hình thực tế, Phòng Công tác HSSV thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường về việc thay đổi thời gian bắt đầu lớp học từ 7h30 dời sang 9h00 ngày 26/08/2017 Các nội dung khác không thay đổi.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên lớp Công nghệ thông tin liên thông K2015 (2015-2017) được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 228/QĐ-ĐHKH ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 1 nhà E). Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết Thời khóa biểu tạm thời và các học phần bị hủy học kỳ I được biết để thực hiện. Thời gian nhận đơn xử lý điều chỉnh đăng ký học phần và đăng ký trễ hạn từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES