THÔNG BÁO
Là sinh viên nữ - Có hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; - Có tài năng và thể hiện sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành học; - Kết quả học tập các học kỳ từ 2.5 trở lên.
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 năm học 2015-2016 vào tháng 8/2016. Kế hoạch cụ thể như sau:
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết Thời khóa biểu tạm thời để thực hiện. Cần lưu ý tuần lễ đầu tiên bắt đầu từ ngày 13/7/2016 do ngày 11 và 12/6/2016 Nhà trường còn tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu của ngành Kiến trúc. Trạng thái lớp học phần vẫn đang là "DỰ KIẾN' để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký học phần qua Website trong thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPH Quốc gia năm 2016.
Sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đến tại phòng Công tác học sinh, sinh viên để nhận lại hồ sơ cá nhân đã nộp đầu khóa. Thời gian: Từ ngày 20/06/2016 ( sáng: 8h00- 10h00, chiều: 14h00-16h00) Lưu ý: Khi đi đem theo CMND hoặc Thẻ sinh viên, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền.
Phòng ĐTĐH thông báo cho sinh viên đã nộp đơn đăng ký nhu cầu học tập (bổ sung) trong học kỳ 3/2015-2016 (tính đến ngày 16/6/2016). Đề nghị sinh viên xem thông báo chi tiết đình kèm và tiếp tục theo dõi để thực hiện.
Phòng ĐTĐH thông báo cho sinh viên ngành Kiến trúc biết việc hủy lớp học phần "Kiến trúc nhà công cộng" do có sự nhầm lẫn tên học phần trong quá trình khởi tạo lớp học phần "Kiến trúc nhà công nghiệp" được mở lớp theo nguyện vọng của sinh viên ngành Kiến trúc trong học kỳ 3, năm học 2015 - 2016.
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy vào ngày 24/06/2016. Để công tác tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng của Nhà trường được diễn ra tốt đẹp, Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc danh sách sinh viên được trao bằng tốt nghiệp tại Hội trường (có danh sách đính kèm), đề nghị các Khoa/Bộ môn phổ biến cho sinh viên được biết một số quy định sau:
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, Trường Đại học Khoa học sẽ tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2016 cho sinh viên hệ chính quy. Kế hoạch cụ thể như sau

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Chương trình tuyển dụng Microsoft Partner Diễn đàn sinh viên
Liên hệ quảng cáo