THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ đã có thông báo liên quan đến kế hoạch tổ chức tập huấn, ôn tập cho sinh viên khóa 37 thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên. Vì vậy, Phòng Đào tạo ĐH đề nghị Giáo viên cố vấn, Ban cán sự lớp thông báo cho sinh viên biết, xem chi tiết thông báo để thực hiện./.
Hiện nay, toàn bộ sinh viên các lớp Hóa K36, Hóa K37, CNSH K36, Kiến trúc K35 và một số sinh viên lớp CNSH K35 còn nợ học phí HK2/13-14 số tiền 190.000đ. Đề nghị sinh viên các lớp trên kiểm tra lại số tiền mình còn nợ và nộp bổ sung tại Tổ KHTC (Tầng 2, Nhà A) từ nay đến hết ngày 21/11/2014 (vào các ngày thứ 2, 4, 6).
Phòng Đào tạo Đai học đề nghị Giảng viên và sinh viên xem chi tiết thông báo để thực hiện.
Căn cứ sô lượng sinh viên khóa 38, nhập học nguyện vọng 3, Phòng Đào tạo ĐH thông báo cho sinh viên biết thời khóa biểu đã có thay đổi. Đề nghị sinh viên lưu ý để thực hiện.
Phòng Đào tạo Đại học đề nghị: Sinh viên nhập học nguyện vọng 3, khóa 38 lưu ý xem chi tiết các Thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ để thực hiện.
Những sinh viên khóa 35, 36, 37 có tên trong danh sách miễn, giảm học phí cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; những sinh viên chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 29/10/2014 để cung cấp thông tin.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên Liên hệ quảng cáo