THÔNG BÁO
Sinh viên căn cứ và Công văn tổ chức và Quyết định khen thưởng để thực hiện
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người và người dân tộc thiểu số đặc biệt ít người căn cứ 02 Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tộc để biết Hộ khẩu thường trú của mình có nằm trong danh mục hay không
Sinh viên lưu ý thông báo để tham gia theo đúng thời gian quy định
Sinh viên căn cứ vào điều lệ giải, nếu đủ khả năng thi đấu có thể đăng ký tham gia các nội dung tại Phòng Công tác HSSV trước ngày 02/03/2018.
Kế hoạch chi tiết hoạt động phong trào của các đơn vị thuộc Đại học Huế năm 2018
Sinh viên có nhu cầu chỗ ở, liên hệ theo hướng dẫn tại nội dung thông báo đính kèm
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên biết kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2018 gồm những nội dung sau:
Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa thông tin tổ chức Hội thảo du học và cơ hội việc làm tại Nhật Bản ngày 15/01/2018.
Sinh viên có tên trong danh sách, đề nghị khẩn trưởng bổ sung mã tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển kinh phí học bổng và trợ cấp xã hội.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến toàn thể sinh viên chính khóa 38 (hệ 4 năm) về việc đăng ký học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp như sau: Căn cứ danh sách đề nghị xét sinh viên đủ điều kiện làm KLTN của các Khoa, Phòng ĐTĐH sẽ biên chế sinh viên vào lớp học phần Khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của các Khoa, đồng thời mở lớp học phần thay thế khóa luận để sinh viên đăng ký cho đến ngày 25/01/2018. Đề nghị sinh viên theo dõi để thực hiện. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành. Đối với sinh viên khóa 37 (hệ 5 năm), đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp.
Nhà trường sẽ trả lại HP còn thừa của sinh viên Lớp Hoá K41 HK1/17-18 vào tài khoản ATM Những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhưng chưa có số tài khoản ATM đề nghị đến bổ sung tại phòng KHTC-CSVC (Tầng 2-Dãy nhà A) trước ngày 19/01/2018.
Căn cứ vào các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học, Nhà trường tiến hành thực hiện việc buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách học tập sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Sinh viên được đề cử nhận học bổng kiểm tra danh sách xét duyệt đính kèm.
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHKH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ đề nghị của Trưởng Khoa Vật lý, Nhà trường thông báo cho các đơn vị biết việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II , năm học 2017-2018 như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!