THÔNG BÁO
Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BQP ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về việc gọi sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị. Nhà trường thông báo đến 25 sinh viên tham gia các nội dung sau:
Căn cứ kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKH ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học có mặt tại Trường Đại học Khoa học lúc 6h45 ngày 30/6/2017 để tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017.
Căn cứ Thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc Phòng, thời gian đào tạo Sĩ quan dự bị dành cho 25 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học năm 2017 dự kiến bắt đầu từ ngày 03/7/2017. Các thông tin khác, Nhà trường sẽ thông báo kịp thời để sinh viên chủ động.
Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Công tác HSSV (dãy nhà E) hoặc email: cthssvdhkh@gmail.com trước ngày 27/06/2017 để được giải quyết.
Từ ngày 15/6/2017, những sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017 liên hệ Phòng Công tác HSSV (dãy nhà E) để nhận lại hồ sơ sinh viên. Lưu ý: Thời gian hoàn trả trong ngày (sáng từ 8h00, chiều từ 14h00) khi đến liên hệ, sinh viên đem theo Thẻ sinh viên.
Sinh viên nếu thuộc đối tượng khuyết tật- nghèo hoặc khuyết tật- cận nghèo năm 2017, kiểm tra danh sách đính kèm, nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Công tác HSSV để được giải quyết trước ngày 28/06/2017.
Sinh viên nếu thuộc đối tượng dân tộc- nghèo hoặc dân tộc- cận nghèo của năm 2017 kiểm tra lại danh sách, nếu có thắc mắc, liên hệ trực tiếp Phòng Công tác HSSV để được giải quyết trước ngày 27/06/2017.
Phòng ĐTĐH thông báo đến các Khoa và sinh viên Kế hoạch các học phần và Thời khóa biểu dự kiến của học kỳ 3 năm học 2016-2017. Sinh viên lưu ý đăng ký học phần theo Biểu đồ Kế hoạch học tập. Đề nghị giảng viên và sinh viên đón đọc Thời khóa biểu tạm thời để thực hiện (công bố ngày 03/7/2017).
Căn cứ yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc không sử dụng sinh viên tham gia coi thi THPT quốc gia năm 2017; Nhà trường thông báo để sinh viên đã đăng ký tham gia coi thi được biết. Trân trọng./.
Sinh viên căn cứ vào nội dung thông báo để đăng ký tại Phòng Công tác HSSV.
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2016-2017 của sinh viên khối không chuyên, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ xét cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất cho sinh viên Khóa tuyển sinh năm 2014 của các Trường Đại học thành viên và các Khoa trực thuộc Đại học Huế. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên những nội dung sau:
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 36 (hệ 4 năm), khóa 35 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp các học phần chuyên môn và các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp (Giáo dục thể chất - GDTC, Giáo dục quốc phòng - GDQP, Ngoại ngữ không chuyên - NNKC). Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên Khóa 36 (hệ 5 năm) và Khóa 37 (hệ 4 năm) đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo chuyên môn của khóa học, nhưng chưa hoàn thành các chứng chỉ điều kiện bắt buộc (Chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên), liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để đăng ký nhận giấy chứng nhận.
Kính gửi: Khoa Sinh học, LLCT và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Khoa, Giảng viên và sinh viên về việc thay đổi phòng học các lớp học phần vào ngày 18/05/2017, cụ thể như sau:
Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm báo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES