THÔNG BÁO
Kính gửi: Toàn thể sinh viên K36, K37, K37 và K39
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và sinh viên biết các lớp học phần được mở sổ sung trong học kỳ 3/2015 - 2016. Sinh viên có nhu cầu đăng ký các học phần này phải làm đơn gửi Phòng ĐTĐH từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2016.
Sinh viên thuộc đối tượng Tàn tật - hộ nghèo, cận nghèo cần liên hệ phòng Công tác HSSV để hoàn thiện hồ sơ xét cấp kinh phí theo quy định: - Mẫu đơn: Đến lấy tại Phòng Công tác HSSV; - Giấy xác nhận tàn tật của cơ quan có thẩm quyền (công chứng); - Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc cận nghèo (công chứng) năm 2016. -
Kính gửi: Toàn thể giảng viên và sinh viên;
Là sinh viên nữ - Có hoàn cảnh gia đình là hộ nghèo, cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; - Có tài năng và thể hiện sự đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành học; - Kết quả học tập các học kỳ từ 2.5 trở lên.
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 năm học 2015-2016 vào tháng 8/2016. Kế hoạch cụ thể như sau:
Phòng ĐTĐH thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết Thời khóa biểu tạm thời để thực hiện. Cần lưu ý tuần lễ đầu tiên bắt đầu từ ngày 13/7/2016 do ngày 11 và 12/6/2016 Nhà trường còn tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu của ngành Kiến trúc. Trạng thái lớp học phần vẫn đang là "DỰ KIẾN' để sinh viên có thể tiếp tục đăng ký học phần qua Website trong thời gian tổ chức thi tốt nghiệp THPH Quốc gia năm 2016.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Chương trình tuyển dụng Microsoft Partner Diễn đàn sinh viên
Liên hệ quảng cáo