THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đai học đề nghị Giảng viên và sinh viên xem chi tiết thông báo để thực hiện.
Căn cứ sô lượng sinh viên khóa 38, nhập học nguyện vọng 3, Phòng Đào tạo ĐH thông báo cho sinh viên biết thời khóa biểu đã có thay đổi. Đề nghị sinh viên lưu ý để thực hiện.
Phòng Đào tạo Đại học đề nghị: Sinh viên nhập học nguyện vọng 3, khóa 38 lưu ý xem chi tiết các Thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ để thực hiện.
Những sinh viên khóa 35, 36, 37 có tên trong danh sách miễn, giảm học phí cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; những sinh viên chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 29/10/2014 để cung cấp thông tin.
Phòng Đào tạo ĐH thông báo đến Quý Thầy cô và sinh viên biết Thời khóa biểu của khóa 38, nhập học nguyện vọng 3 để thực hiện.
Hiện nay đã gần hết thời gian cho phép đăng ký tài khoản và kiểm tra đầu vào Ngoại ngữ không chuyên, đề nghị Sinh viên khóa 38 lưu ý và thông báo cho các bạn sinh viên biết để thực hiện. Nếu gặp trở ngại xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ.
Quý thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên của Trường có khả năng chơi tốt, đam mê bóng bàn đăng ký để tham gia giải

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: