THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên biết việc xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2015. Đề nghị sinh viên xem chi tiết thông báo và dùng mẫu đơn mới nhất (đã được điều chỉnh) kèm theo thông báo này.
Sinh viên thuộc đối tượng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định cần chú ý để thực hiện
Những sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí K38 (đợt 2) cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; sinh viên Trần Châu Sa (Vật lý K38) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Văn học K38) chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 04/02/2015 để cung cấp thông tin.
Từ ngày 21/01/2015 đến hết ngày 16/03/2015, Bộ phận Kế toán - Tài vụ Khoa GDTC tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, mức học phí là 150.000đ/sinh viên/1HP. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các lớp sinh viên xem chi tiết thông báo tại Khoa/Bộ môn hoặc trên trang web của Khoa GDTC để thực hiện.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo