THÔNG BÁO
Sinh viên thuộc đối tượng liên quan, kiểm tra danh sách. Nếu có thắc măc, liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để giải quyết kịp thời.
Khoa Giáo dục thể chất thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2017-2018 học phần Giáo dục thể chất như sau:
Căn cứ vào danh sách sinh viên chưa nộp Sổ quản lý sinh viên nơi cư trú tính đến ngày 09/3/2018, Nhà trường tiến hành gia hạn thời gian để sinh viên nộp bổ sung. Nếu đến hết hạn cuối mà sinh viên vẫn chưa nộp, Nhà trường sẽ áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định.
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo cho các sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2015 trở về trước còn thiếu điểm các học phần Giáo dục thể chất nhanh chóng đăng ký học lại theo kế hoạch của công văn sau:
Sinh viên K40, kiểm tra Thông báo để thực hiện.
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên việc thu học phí học kỳ 2, năm 2017-2018 như sau:
Sinh viên các khóa thuộc đối tượng miễn, giảm học phí có liên quan đến hộ nghèo và hộ cận nghèo. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí bổ sung yêu cầu tiến hành cung cấp các thủ tục liên quan để được miễn, giảm học phí cho học kỳ II năm học 2017-2018.
Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách dự kiến buộc thôi học, liên hệ Phòng Công tác HSSV (tầng 1, dãy nhà E).
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 2 năm 2018 vào tháng 04/2018. Kế hoạch cụ thể như sau:
Ban cán sự các lớp căn cứ tình hình thực tế để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!