THÔNG BÁO
30 sinh viên có tên trong danh sách tham gia lưu ý thời gian thay đổi.
Yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách tham gia đúng quy định của ban tổ chức. Thời gian: Cả ngày 05/12/2015. Địa điểm: 03 Lê Lợi, Tp. Huế
Lớp trưởng các lớp sinh hoạt khoá 39 liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để nhận thẻ ATM Vietinbank. Thời gian: Từ 8h00-10h00 và 14h00-16h00 từ ngày 11/11- 18/11/2015.
Sinh viên là ứng viên bổ sung 01 ảnh 3x4 tại Ban Công tác HSSV- ĐH Huế (04 Lê Lợi) gặp cô Quỳnh.
Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để nhận khen thưởng.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Khảo sát sinh viên Công nghệ Thông tin
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo