THÔNG BÁO
Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2016-2017 của sinh viên khối không chuyên, Khoa Giáo dục Thể chất sẽ xét cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất cho sinh viên Khóa tuyển sinh năm 2014 của các Trường Đại học thành viên và các Khoa trực thuộc Đại học Huế. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên những nội dung sau:
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các Khoa, sinh viên chính khóa 36 (hệ 4 năm), khóa 35 (hệ 5 năm) và sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp sớm hoặc muộn biết kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp các học phần chuyên môn và các chứng chỉ điệu kiện tốt nghiệp (Giáo dục thể chất - GDTC, Giáo dục quốc phòng - GDQP, Ngoại ngữ không chuyên - NNKC). Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm. Danh sách sinh viên các ngành sẽ được liên tục cập nhật sau khi việc rà soát được hoàn thành.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên Khóa 36 (hệ 5 năm) và Khóa 37 (hệ 4 năm) đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo chuyên môn của khóa học, nhưng chưa hoàn thành các chứng chỉ điều kiện bắt buộc (Chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên), liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để đăng ký nhận giấy chứng nhận.
Kính gửi: Khoa Sinh học, LLCT và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Khoa, Giảng viên và sinh viên về việc thay đổi phòng học các lớp học phần vào ngày 18/05/2017, cụ thể như sau:
Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm báo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học.
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học gửi đến Quý phòng, giảng viên và sinh viên lịch thi bổ sung Phép tính vi tích phân hàm một biến (TOA1034). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Phòng, giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm ở đường dẫn sau:
Sinh viên phúc khảo điểm thi học phần trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm. Sau thời hạn trên, Nhà trường không nhận đơn phúc khảo bài thi. Đơn phúc khảo bài thi nộp tại phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Khoa học.
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, Khoa CNTT, LLCT và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến Quý Khoa, Giảng viên và sinh viên thay đổi phòng thi các lớp học phần vào chiều ngày 13/05/2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Khoa, giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm ở đường dẫn dưới đây:
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến quý Phòng, giảng viên và sinh viên về việc bổ sung lịch thi các học phần, học kỳ 2/2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý phòng, thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới đây:
- Đăng ký tham gia Hội nghị trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á” của tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan) - Nhà trường trân trọng thông báo thông tin về việc nộp hồ sơ tham gia chương trình “Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á” của tổ chức Kenan Foundation Asia (Kenan), cụ thể như sau: - Thời gian, địa điểm: Từ 01/8 đến 04/08/2017 (04 ngày) tại Hà Nội.
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng KKHT và TCXH HKII năm học 2016-2017 kiểm tra các thông tin về mã SV, tài khoản ATM, số tiền đựoc nhận. Đối với những sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ ngay với tổ KHTC (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin trước ngày 17/5/2017.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến quý thầy cô và sinh viên các lớp có tiết học vào ngày 13/5/2017, sẽ được thay đổi phòng học, chi tiết cụ thể:
Kính gửi: Toàn thể Giảng viên và Sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên Lịch thi học kỳ 2 năm học 201-2017 của khóa 39 và 40. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm tại đường dẫn sau:
Nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường trong thời gian sắp tới; theo đề nghị của giảng viên cố vấn học tập tại hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ngày 05/5/2017, Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian sinh hoạt lớp cho các lớp sinh viên có lịch sinh hoạt lớp ngày 20/5/2017. Cụ thể, thay đổi ngày sinh hoạt lớp từ ngày 20/5/2017 sang ngày 13/5/2017, chi tiết cụ thể như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES