THÔNG BÁO
Nhưng sinh viên có tên trong danh sách nhận Học Bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HK1/2017-2018 cần kiểm tra lại các thông tin về mã sinh viên,tài khoản ATM . Những sinh viên thiếu thông tin về tài khoản ATM cần cung cấp cho phòng KHTC-CSVC (Tầng2 - Dãy nhà A) trước ngày 22/12/2017.
Theo Thông báo số 315/TB-ĐHKH ngày 14/11/2017,hạn cuối thu bù học phí còn thiếu HK1/2017-2018 của sinh viên khoá 41 là ngày 15/12/2017. Đề nghị những sinh viên chưa nộp đầy đủ học phí nhanh chóng nộp bổ sung tại Phòng KHTC-CSVC (Tầng 2 - Dãy nhà A)
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã ban hành kế hoạch công tác tốt nghiệp năm học 2017-2018. Đề nghị Trưởng các đơn vị, giảng viên và sinh viên căn cứ vào kế hoạch để cùng thực hiện các nội dung đúng thời gian quy định.
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHKH ngày 24/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; Căn cứ đề nghị của Trưởng các Khoa, Nhà trường thông báo cho các đơn vị biết việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II , năm học 2017-2018 như sau:
Theo như kế hoạch triển khai đợt 2 Chương trình xét nghiệm virus HPV (Human Papilloma virus) tại Trường Đại học Khoa học dành cho nữ sinh viên năm thứ nhất K41 năm thứ 4 K38. Nay, Ban tổ chức thông báo đến sinh viên được biết thời gian và địa điểm cụ thể như sau. Thời gian: Sáng ngày 09/12/2017 và Sáng ngày 11/12/2017 Địa điểm: Khoa Sinh học, dãy nhà A
Nhà trường sẽ trả lại HP còn thừa HK1/2017-2018 của sinh viên K41 vào tài khoản ATM của sinh viên theo danh sách đính kèm. Đề nghị những sinh viên có trong danh sách nhưng chưa có số tài khoản ATM phải nhanh chóng bổ sung số tài khoản tại phòng KHTC-CSVC (Tầng 2-Dãy nhà A) trước ngày 15/12/2017.
Phòng KHTC-CSVC thông báo danh sách sinh viên đựơc trả lại học phần Thực Hành Sinh Thái Môi Trường cho SV K40 Khoa Học Môi Trường (HK1/2017-2018). Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhưng chưa có số tài khoản ATM bổ sung số TK ATM cho phongd KHTC-CSVC (Dãy nhà A-Tầng 2) truớc ngày 15/12/2017.Nếu sinh viên không bổ sung đúng thời hạn thì phòng KHTC-CSVC không chịu trách nhệm về vấn đề này.
Sinh viên căn cứ danh sách để kiểm tra các thông tin. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV trước ngày 08/12/2017 để được giải quyết.
Chương trình xét nghiệm HPV tiếp tục diễn ra vào các ngày trong tuần từ ngày 04/12/2017->ngày 08/12/2017 (từ T2-T6) + Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 + Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30 - Địa điểm: Khoa Sinh học dãy nhà A (phòng Động vật + Vi sinh) - Đối tượng: + Sinh viên đã đăng ký nhưng chưa tham gia. + Sinh viên năm 1 và năm 4 muốn tham gia.
Nhà trường sẽ Cấp bổ sung học bổng và hỗ trợ kinh phí mua sắm phương tiện học tập cho sinh viên thuộc đối tượng tàn tật, hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 vào tài khoản ATM của sinh viên theo danh sách đính kèm trước ngày 10/12/2017.
- Đối tượng: sinh viên các lớp đã đăng ký và chưa đăng tham gia chương trình xét nghiệm virus HPV (Human Papilloma virus) tại Trường Đại học Khoa học dành cho nữ sinh viên năm thứ nhất K41 năm thứ 4 K38. - Thời gian: Buổi sáng từ 8h00; Buổi chiều từ 13h30 ngày 02,03/12/2017. - Địa điểm: Hội trường A1, trường Đại học Khoa học
Nhà trường sẽ trả lại học phí học phần Đo Vẽ Bản Đồ Địa Chính cho SV K38 Kỹ thuật trắc địa-bản đồ (đã nộp trong HK2/2016-2017) vào tài khoản ATM của sinh viên truớc ngày 10/12/2017.
Trong khuôn khổ Dự án "Thúc đẩy nhận thức về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo cho các trường Đại học, Cao đẳng ở miền Trung hướng tới phát triển bền vững" Ban tổ chức cuộc thi mời các bạn sinh viên đăng ký tham gia với các nội dung chi tiết đính kèm
Kính gửi: Giảng viên và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học xin thông báo về việc điều chỉnh lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý giảng viên và sinh viên truy cập theo đường dẫn sau:
Kính gửi: Toàn thể giảng viên và sinh viên. Phòng Đào tạo Đại học gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên sổ tay học vụ học kỳ II năm học 2017-2018. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên lịch thi chính thức hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1, năm học 2017-2018 cho sinh viên Đại học Huế.
Những lợi ích khi tham gia nghiên cứu: Miễn phí 1,5 triệu đồng chi phí xét nghiệm sàng lọc 15 typ HPV nguy cơ cao và 18 typ HPV nguy cơ thấp... Tư vấn sức khỏe về HPV và Ung thư cổ tử cung. Được nhận hỗ trợ kinh phí khi tham gia nghiên cứu (100.000 đồng/1 sinh viên). Thông tin cá nhân được đảm mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Sinh viên tự thực hiện quy trình lấy mẫu.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES