THÔNG BÁO
Sinh viên cần đăng ký các học phần muốn mở lớp (theo tập thể hoặc cá nhân) tại các Khoa/Bộ môn quản lý học phần để có cơ sở xây dựng kế hoạch giảng dạy - học tập của học kỳ 3. Xem chi tiết thông báo tại văn bản đính kèm.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho toàn thể sinh viên của 2 ngành Công nghệ sinh học và Điện tử viễn thông đã được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2015 theo quyết định số 334/QĐ-ĐHKH ngày 06 tháng 11 năm 2015 liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đến nhận bằng yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình tuyển dụng Microsoft Partner Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên

Liên hệ quảng cáo