THÔNG BÁO
Căn cứ biên bản họp xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của các Khoa/ Bộ môn, Nhà trường thông báo đến các sinh viên danh sách sinh viên đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 (cập nhật đến ngày 25/06/2015) như sau: - Xem chi tiết tại các tập tin đính kèm (Theo các Khoa/ Bộ môn). - Đề nghị sinh viên tiếp tục cập nhật thông tin để biết kết quả xét và công nhận tốt nghiệp.
Sinh viên có liên quan xem thông báo ở file đính kèm và ở tài khoản cá nhân. Lưu ý: Sinh viên KHMT K38 thi môn vật lý đại cương 2, xem danh sách thi theo file đính kèm dưới đây
100 sinh viên có tên trong danh sách đăng ký coi thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cần quan tâm, lưu ý thời gian, địa điểm để đi tập huấn.
Căn cứ biên bản họp xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của Khoa Môị trường, Nhà trường thông báo đến các sinh viên danh sách sinh viên đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015_Khoa Môị trường như sau: (Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Căn cứ biên bản họp xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của Khoa Lý luận chính trị, Nhà trường thông báo đến các sinh viên danh sách sinh viên đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015_Khoa Lý luận chính trị như sau: (Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Căn cứ biên bản họp xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 của Khoa Vật lý, Nhà trường thông báo đến các sinh viên danh sách sinh viên đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015_Khoa Vật lý như sau: (Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Khoa Giáo dục Thể chất sẽ tổ chức học kỳ hè cho những sinh viên đang còn thiếu các học phần Giáo dục Thể chất. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được biết thời gian đăng ký cụ thể như sau: Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/07/2015 (từ thứ 2 đến thứ 6) - Sáng: 07h30 - 10h30; - Chiều: 14h00 - 16h30; Tại Tổ ĐT-KH-HTQT Khoa Giáo dục Thể chất; Học phí 225.000đ/1 học phần; Lịch học dự kiến bắt đầu từ ngày 13/07/2015

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo