THÔNG BÁO
Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa bổ sung hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập năm 2014, đề nghị đến phòng Công tác học sinh, sinh viên bổ sung gấp (đơn đề nghị, giấy khai sinh, hộ nghèo hoặc cận nghèo 2014).
Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc liên hệ phòng Công tác học sinh, sinh viên để được hướng dẫn. Hạn cuối đến ngày 23/3/2015
Theo quy định của Nhà trường, từ HK2/14-15 sinh viên Khóa 38 nộp học phí phải giao dịch qua tài khoản Ngân hàng. Những sinh viên Khóa 38 chưa có thẻ ATM cần liên hệ trực tiếp tại Phòng Thẻ thuộc Ngân hàng Công thương, số 20 Hà Nội, Thành phố Huế để đăng ký làm thẻ bổ sung.
(Sinh viên xem danh sách chi tiết tại tập tin đính kèm)
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên Khoa Điện tử - Viễn thông liên quan được biết, theo dõi thông báo và TKB đính kèm dể thực hiện.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho những sinh viên đã đăng ký học lại học phần Giáo dục thể chất đến tại Tổ Đào tạo Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Khoa GDTC để nhận lịch học (gặp Thầy Nguyễn Lê Nghĩa). Lịch học bắt đầu từ ngày 16/03/2015.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo