THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên sổ tay học vụ học kỳ II năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô truy cập vào tập tin được đính kèm sau:
Kính gửi: Quý Thầy cô và sinh viên Phòng Đào tạo Đại học xin gửi đến Quý thầy cô và sinh viên Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1_Đợt 2 (dành cho K39 và K40) năm học 2016-2017 và thông báo thay đổi phòng học từ 26/12/2016 đến 31/12/2016. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý Thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm sau:
Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo Đại học gửi đến giảng viên và sinh viên thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2/2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:
Sinh viên K40 có tên trong danh sách, liên hệ Phòng Công tác HSSV để nhận thẻ.
Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường, đặc biệt là sinh viên từ Khóa 37 (tuyển sinh từ năm 2013 đối với hệ 4 năm), thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh bậc 2/6 (A2) phục vụ cho điều kiện cần để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ mở các lớp ôn thi cho sinh viên tại Trường Đại học Khoa học. Kế hoạch cụ thể sinh viên xem tại nội dung đính kèm.
Sinh viên các Khóa hệ chính quy kiểm tra các thông tin liên quan, nếu có sai sót, đề nghị sinh viên báo lại cho Nhà trường (qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 02/12/2016) để ra Quyết định chính thức. Trân trọng.
Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức đợt thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên thứ 5 năm 2016 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, nhiều sinh viên năm thứ 4 của các trường/khoa phản ánh, tháng 12/2016 là thời gian sinh viên năm thứ 4 ôn và thi hết học kỳ 1 năm học 2016-2017 nên không có nhiều thời gian để ôn thi chứng chỉ.
Danh sách thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017, các lớp sinh viên thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-ĐHKH ngày 03/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa học; Công văn số 702/KH-ĐHKH, ngày 19/10/2016 của Hiệu trưởng về Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học năm học 2016-2017;
Thực hiện thông báo số 286/ĐHKH-TCHC ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng v/v tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016. Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên được nghỉ học cả ngày 19/11/2016 (thứ 7) để tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Nhà trường và các đợn vị tổ chức. Thời gian dạy bù do Giảng viên chủ động liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học để sắp xếp.
Theo Quyết định số 1492/QĐ-ĐHH ngày 16/11/2016, Đại học Huế đã ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy như sau:
Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Phòng Đào tạo Đại học gửi đến giảng viên và sinh viên lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1/2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm theo đường dẫn sau:
Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên Khóa 36, 37 và 38 Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến giảng viên và sinh viên thông báo thay đổi phòng học và lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1/2016-2017 của Khóa 36, 37 và 38. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm sau:
Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 1 năm học 2016-2017 như sau:
Hiện nay vẫn còn một số sinh viên năm thứ nhất chưa dự kiểm tra đầu vào Ngoại ngữ không chuyên - Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Để tạo điều kiện cho những sinh viên này, Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ tổ chức thêm một đợt kiểm tra bổ sung vào cuối tháng 11/2016.
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 theo quyết định số 335/QĐ-ĐHKH, ngày 19 tháng 10 năm 2016 liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đến nhận bằng yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận.
Hiện nay, số lượng sinh viên năm thứ nhất của Nhà trường đã hoàn thành thủ tục đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ để học trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên của Trường Đại học Ngoại ngữ là 844 sinh viên.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!Anh ngữ AMES