THÔNG BÁO
Để việc tổ chức kỳ thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 được tốt, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên được biết phòng học một số lớp học phần có sự thay đổi như sau:
Lớp trưởng của các lớp sinh hoạt đến tại Phòng Công tác HSSV để nhận Giấy chứng nhận cho tập thể lớp Thời gian: Sáng 08h00-10h00. Chiều 14h00-16h00 từ ngày 26/11 đến 27/11/2015.
30 sinh viên có tên trong danh sách tham gia lưu ý thời gian thay đổi.
Yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách tham gia đúng quy định của ban tổ chức. Thời gian: Cả ngày 05/12/2015. Địa điểm: 03 Lê Lợi, Tp. Huế
Lớp trưởng các lớp sinh hoạt khoá 39 liên hệ Phòng Công tác học sinh, sinh viên để nhận thẻ ATM Vietinbank. Thời gian: Từ 8h00-10h00 và 14h00-16h00 từ ngày 11/11- 18/11/2015.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Khảo sát sinh viên Công nghệ Thông tin
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo