THÔNG BÁO
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Sửa đổi Khoản 1 Điều 20 cụ thể như sau: Không tổ chức kỳ thi phụ (Thi lần thứ hai) cho những sinh viên có các học phần bị điểm F trong kỳ thi chính Thời gian áp dụng từ Học kỳ Hè năm học 2013-2014.
(Xem chi tiết tại tập tin đính kèm)
Từ ngày 31 tháng 3 năm 2014 cổng thông tin điện tử nộp học phí trực tuyến (Online) đã được mở, nhà trường yêu cầu sinh viên chính quy các khóa thuộc Trường quan tâm nộp học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014 đúng quy định.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò: