THÔNG BÁO
Từ ngày 21/01/2015 đến hết ngày 16/03/2015, Bộ phận Kế toán - Tài vụ Khoa GDTC tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, mức học phí là 150.000đ/sinh viên/1HP. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các lớp sinh viên xem chi tiết thông báo tại Khoa/Bộ môn hoặc trên trang web của Khoa GDTC để thực hiện.
Những sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí K38 cần kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền miễn giảm; những sinh viên chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 15/01/2015 để cung cấp thông tin.
Hiện nay việc in bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã hoàn tất, vậy phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên các khóa được công nhận tốt nghiệp đợt 3/2014 đến liên hệ cô Nhân để nhận bằng, khi đi mang theo giấy tờ tùy thân để xác minh.
Những sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng HK1/14-15 kiểm tra các thông tin về mã tài khoản và số tiền học bổng; sinh viên Ra Va Lá (mã SV: 1210710027) cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 10/01/2015 để cung cấp tài khoản ATM.
Trường Đại học Ngoại ngữ đã có thông báo triển khai đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị sinh viên khẩn trương kiểm tra, đăng ký bổ sung học phần hoặc điều chỉnh để hoàn thành kế hoạch đăng ký học tập của cá nhân, sau đó tiến hành đăng ký Ngoại ngữ không chuyên theo kế hoạch.

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 



Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo