THÔNG BÁO
Phòng KHTC-CSVC thông báo: các sinh viên có tên trong danh sách tham dự kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2014-2015 phải nộp đầy đủ học phí trước ngày 01/5/2015.
Những sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HKII năm học 2014-2015 kiểm tra các thông tin về mã tài khoản, số tiền được cấp. Những sinh viên trong danh sách chưa có mã tài khoản cần liên hệ phòng KHTC-CSVC (tầng 2, nhà A) trước ngày 24/4/2014 để cung cấp thông tin.
Sinh viên có tên trong danh sách của Khoa, Bộ môn trực thuộc cử tham dự đối thoại sinh viên năm học 2014- 2015 chú ý để tham dự

 Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Chương trình hỗ trợ phần mềm miễn phí phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Microsoft
Trang thông tin ngoại ngữ không chuyên
Liên hệ quảng cáo