THÔNG BÁO
Sinh viên có tên trong các danh sách khen thưởng, đề nghị thực hiện nghiêm túc các nội dung đề ra. Mọi thắc mắc, liên hệ Phòng Công tác HSSV, 02343933231

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!