THÔNG BÁO
Sinh viên căn cứ danh sách để kiểm tra các thông tin. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV trước ngày 08/12/2017 để được giải quyết.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!