THÔNG BÁO
Sinh viên có tên trong danh sách, đề nghị khẩn trưởng bổ sung mã tài khoản ngân hàng để Nhà trường chuyển kinh phí học bổng và trợ cấp xã hội.

1. Phạm Phương Nam- 17T1041047 

2. Nguyễn Ngọc Anh Tú- 16T3031062

3. Cao Thị Diệu Linh- 17T6051156 

4. Nguyễn Thị Đào- 17T6061033

5. Hồ Thị Thu- 17T6061250

6. Hồ Văn Trôi- 17T6061268

Hạn cuối bổ sung là ngày 18/01/2018

Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!