THÔNG BÁO
Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác HSSV trước ngày 05/5/2017 để được hỗ trợ.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!