THÔNG BÁO
Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc liên hệ Phòng Công tác HSSV (dãy nhà E) hoặc email: cthssvdhkh@gmail.com trước ngày 27/06/2017 để được giải quyết.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!