THÔNG BÁO
Nhà trường duyệt danh sách gồm 70 sinh viên tham gia lớp kỹ năng mềm do các Giáo sư đến từ Pháp, Hoa kỳ và Lào giảng dạy. Thời gian: Cả ngày 16,17/02/2017 (Sáng: 7h30, Chiều: 13h30) Địa điểm: Hội trưởng A1, trường ĐH Khoa học. Nhà trường yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách tham gia đầy đủ. Mọi thắc, liên hệ Phòng Công tác HSSV, dãy nhà E.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!