THÔNG BÁO
Căn cứ vào các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học, Nhà trường tiến hành thực hiện việc buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách học tập sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2017-2018.

Mọi thắc mắc của sinh viên, liên hệ Phòng Công tác HSSV (dãy Nhà E) hoặc số điện thoại 0944455136.

 

DANH SÁCH


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!