THÔNG BÁO
Sinh viên xem file đính kèm để biết và liên hệ Ngân hàng Vietinbank tại 20 đường Hà Nội, Tp. Huế để bổ sung thông tin.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!