THÔNG BÁO

Đây là lượt thứ 2 nhận khen thưởng tại Lễ bế giảng,

Sinh viên chủ động đến sớm để Ban tổ chức thông báo, hướng dẫn.

 

Danh sách


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!