THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017-2018. Sinh viên chú ý theo dõi để có kế hoạch học tập phù hợp. Chi tiết kế hoạch xem trong tập tin đính kèm.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!