THÔNG BÁO
Nhà trường sẽ tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và thông tin việc làm vào ngày 07/5/2017. - Tạo điều kiện cho sinh viên sắp tốt nghiệp có cơ hội giao lưu với các đơn vị và tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp với chuyên môn. - Giúp cho sinh viên có cơ hội tập huấn kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm việc làm; tiếp cận với thị trường lao động và các nhà tuyển dụng lao động; tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập và công việc bán thời gian. - Tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thông tin về tư vấn tuyển sinh Cao học, tư vấn khởi nghiệp và du học.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!