THÔNG BÁO
Nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát chính thức tại Trường trong thời gian sắp tới; theo đề nghị của giảng viên cố vấn học tập tại hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ngày 05/5/2017, Nhà trường thông báo điều chỉnh phòng sinh hoạt lớp cho các lớp sinh viên K39, K40 và bố trí lịch sinh hoạt lớp bổ sung đối với tất cả các lớp sinh viên K36, K37 và K38 như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!