THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2017 – 2018, Khoa Giáo dục Thể chất tổ chức cho sinh viên năm 1 và 2 Trường Đại học Khoa học đăng ký học chương trình Giáo dục Thể chất trong học kỳ II năm học này.

:* Hình thức đăng ký:

- Lớp trưởng lập danh sách sinh viên của lớp gồm mã số sinh viên, họ và tên, ngày tháng năm sinh; ghi môn học, ngày học, tiết học, ngày đi học an ninh quốc phòng và số điện thoại liên lạc vào danh sách (sinh viên không được đăng ký trùng môn đã học).

- Lớp trưởng nộp danh sách đăng ký tại Tổ Đào tạo Khoa học và Hợp tác Quốc tế Khoa Giáo dục thể chất Đại học Huế (52 Hồ Đắc Di – TP Huế).

* Thời hạn đăng ký:

- Từ ngày có thông báo đến hết ngày 02 tháng 02 năm 2018 (không đăng ký vào ngày thứ 7 và chủ nhật).

* Thời gian bắt đầu học: ngày 26  tháng 02 năm 2018.

* Những điều sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên không được đăng ký trùng các môn đã học.

- Một học kỳ sinh viên chỉ được phép đăng ký 1 học phần và theo đúng khoá học của mình, nếu không đăng ký được thì phải hoàn thiện vào học kỳ hè.

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!