THÔNG BÁO

lịch thi đấu

Danh sách thi đấu

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐÁO

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tùng

Lâm

QLTNMT K38

2

 

2

Noly

Xaythideth

Báo chí K40

 

 

3

Hồ Văn

Dan

CTXH K38

25

 

4

Bling

Giáo

Triết học K38

6

 

5

Hoàng Danh

Hảo

Kỹ thuật địa chất K39

11

 

6

Trương Quang

Tuấn

QLTNMT K39

 

 

7

Nguyễn Minh  

Tuấn

Công tác XH K41

 

 

8

Võ Văn

Din

Xã hội học K37

98

 

9

Riáh

Quế

Công tác XH K41

 

 

10

Nguyễn Tự

Đạt

Công nghệ thông tin K40

5

 

11

Hoàng Văn

Trọng

Ngôn ngữ học K38

1

 

12

Hoàng Đình

Linh

Công nghệ sinh học K41

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

SỐ ÁO

GHI CHÚ

1

Phạm Thị Nguyệt

Ánh

Văn học 40

 

 

2

Nguyễn Thị Kim

Thúy

Đông phương học 41

 

 

3

Đinh Thị Hà

Ni

Báo chí 41

 

 

4

Zơ Râm

Anh

Công tác xã hội 40

 

 

5

Thanh Thị Bé

Hay

Công tác xã hội 39

 

 

6

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Môi Trường 41

 

 

7

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Công tác xã hội 39

 

 

8

Dương Thị

Lệ

QLTNMT 40

 

 

9

Trần Thị

Trang

QLTNMT 40

 

 

10

Lê Thị Hương

Nhi

Công tác xã hội 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!