THÔNG BÁO
Kính gửi: Tất cả giảng viên và sinh viên trường Đại học Khoa học Phòng Đào tạo Đại học xin gửi đến giảng viên và sinh viên Lịch thi học kỳ 2/2016-2017 của Khóa 37 và 38. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy vập vào tập tin được đính kèm dưới đây:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!