THÔNG BÁO
Kính gửi: Toàn thể Giảng viên và Sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên Lịch thi học kỳ 2 năm học 201-2017 của khóa 39 và 40. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm tại đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!