THÔNG BÁO
Kính gửi: Giảng viên và Sinh viên trường ĐHNN Phòng Đào tạo Đại học trường ĐHKH thông báo đến Quý thầy cô và sinh viên lịch thi học kỳ 2/2016-2017 của sinh viên trường ĐHNN. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm dưới đây.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!