THÔNG BÁO
Hiện nay, một số sinh viên nước ngoài vẫn chưa đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Việt. Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên nước ngoài (chưa đăng ký thi) muốn thi lấy chứng chỉ tiếng Việt khẩn trương đăng ký và hoàn tất các thủ tục dự thi đợt 25/5/2017 để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Sinh viên có thể truy cập theo đường liên kết dưới đây để xem hướng dẫn đăng ký và các mốc thời gian có liên quan.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!