THÔNG BÁO

25 sinh viên tập trung theo thời gian thông báo của Lễ bế giảng.

Đây là lượt khen thưởng đầu tiên, vì vậy yêu cầu các bạn sinh viên tập trung sớm theo sự phân công của ban tổ chức.

SĐT liên hệ: 0944455136

 

Quyết định


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!