THÔNG BÁO
Sinh viên các khóa thuộc đối tượng miễn, giảm học phí có liên quan đến hộ nghèo và hộ cận nghèo. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí bổ sung yêu cầu tiến hành cung cấp các thủ tục liên quan để được miễn, giảm học phí cho học kỳ II năm học 2017-2018.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!