THÔNG BÁO
Kính gửi: Phòng Khảo thí - ĐBCLGD, giảng viên và sinh viên; Phòng Đào tạo Đại học gửi đến Quý phòng, giảng viên và sinh viên lịch thi bổ sung Phép tính vi tích phân hàm một biến (TOA1034). Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị quý Phòng, giảng viên và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm ở đường dẫn sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!