THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch đăng ký học phần ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2016-2017 như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!