THÔNG BÁO
Căn cứ kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHKH ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học có mặt tại Trường Đại học Khoa học lúc 6h45 ngày 30/6/2017 để tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!