THÔNG BÁO
Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BQP ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về việc gọi sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị. Nhà trường thông báo đến 25 sinh viên tham gia các nội dung sau:

I. Thông báo, phổ biến nội dung kế hoạch, cấp kinh phí hỗ trợ khám sức khỏe và thẩm tra lý lịch;

Thời gian: 9h30 ngày 29/6/2017.

Địa điểm: Phòng họp nhà A (Tầng 2).

II. Kế hoạch bàn giao sinh viên tham gia đào tạo;

Thời gian: 03/7/2017 (Buổi sáng, thời gian cụ thể thông báo sau).

Địa điểm: 77 Nguyễn Huệ, Huế.

Nhà trường bố trí xe đưa sinh viên ra đến Trường Quân sự Quân Khu 4- Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An.

Thời gian khóa học: 04 tháng

Mọi thắc mắc liên hệ sđt: 0944455136.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!