THÔNG BÁO
Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp tại các Khoa/Bộ môn. Hạn cuối ngày 23/02/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!