THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các Khoa, sinh viên có làm đơn xin xét tốt nghiệp biết kết quả xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017. Đề nghị sinh viên xem danh sách chi tiết tại nội dung đính kèm.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!