THÔNG BÁO
Nhà trường thông báo cho các sinh viên đã nộp đơn xin đăng ký dự thi và đã được duyệt theo dõi thông báo để thực hiện.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!