THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể sinh viên lịch thi chính thức hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1, năm học 2017-2018 cho sinh viên Đại học Huế.

Thông tin chi tiết xem trong tập tin đính kèm.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!