THÔNG BÁO

Các thông tin cần biết, sinh viên và link sau:

https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/?gd=33&cn=1030&id=1073&tm=48


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!