THÔNG BÁO
Ngày 25/4/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học đã có công văn số 118 về thời gian nghỉ Lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2017. Thời gian nghỉ lễ như sau:

Đối với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017. Sau thời gian nghỉ lễ, giảng viên liên hệ với Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Đào tạo Sau đại học để sắp xếp lịch dạy bù những ngày đã được nghỉ.

Chiết tiết công văn xem tập tin đính kèm.


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!