THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo việc ôn thi và tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên và chứng chỉ Tiếng Việt (dành cho người nước ngoài).

Chi tiết của thông báo xem ở các tập tin đính kèm.

1. Thông báo ôn thi

2. Thông báo kế hoạch tổ chức thi


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!