THÔNG BÁO
Căn cứ Thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc Phòng, thời gian đào tạo Sĩ quan dự bị dành cho 25 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học năm 2017 dự kiến bắt đầu từ ngày 03/7/2017. Các thông tin khác, Nhà trường sẽ thông báo kịp thời để sinh viên chủ động.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ông Thái Nhật Trường- Phó trưởng Phòng Công tác HSSV. SĐT: 0944455136


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!