THÔNG BÁO
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên việc thu học phí học kỳ 2, năm 2017-2018 như sau:

Thông tin xem tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!