THÔNG BÁO
Yêu cầu: - Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (ưu tiên có chứng chỉ IELST từ 5.5 hoặc có điểm TOEFL tương đương). - Có ý thức kỷ luật, nghiêm túc. - Có sức khỏe. Nội dung công việc: Hỗ trợ công tác tổ chức và phiên dịch. Hạn đăng ký đến 11h00 ngày 08/9/2017, Email: cthssvdhkh@gmail.com

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!