THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học gửi đến đến Quý giảng viên và sinh viên thời khóa biểu tạm thời và danh sách các học phần bị hủy đợt 1 - học kỳ 2, năm học 2016-2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý thầy cô và sinh viên truy cập vào tập tin được đính kèm sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!