THÔNG BÁO
Thực hiện Quyết định số 119C/QĐ-ĐHKH ngày 19/4/2016 của Hiệu Trưởng về việc học bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo, Nhà trường thông báo cho các đơn vị và sinh viên được biết việc bổ sung các học phần trong kế hoạch đào tạo lớp Liên thông Công nghệ thông tin K2015, chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!