THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho toàn thể sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 theo quyết định số 46/QĐ-ĐHKH, ngày 02 tháng 3 năm 2017 liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo Đại học để nhận bằng tốt nghiệp. Khi đến nhận bằng yêu cầu mang theo giấy tờ tùy thân để xác nhận.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!