THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHKH ngày 14 tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 316/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học. Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!