THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho sinh viên lớp Công nghệ thông tin liên thông K2015 (2015-2017) được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 228/QĐ-ĐHKH ngày 31 tháng 7 năm 2017 đến nhận bằng tại Phòng Đào tạo Đại học (Tầng 1 nhà E). Khi đến nhận bằng đề nghị mang theo giấy tờ tùy thân.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!