THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo Đại học thông báo cho các lớp sinh viên Khóa 36 (hệ 5 năm) và Khóa 37 (hệ 4 năm) đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo chuyên môn của khóa học, nhưng chưa hoàn thành các chứng chỉ điều kiện bắt buộc (Chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên), liên hệ Phòng Đào tạo Đại học để đăng ký nhận giấy chứng nhận.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!