THÔNG BÁO
Thực hiện thông báo số 167/TB-ĐHKH ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng về việc phối hợp và hỗ trợ tổ chức hội trại sinh viên Chào mừng 60 năm Xây dựng và phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (1957-2017), Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên, giáo viên được nghỉ học ngày 22 và 23/03/2017 để tham gia chương trình.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!