THÔNG BÁO
Do tình hình mưa lũ diễn ra gây ngập nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa qua, trong sáng ngày 16/12/2016 Nhà Trường đã có thông báo cho sinh viên được hoãn thi kết thúc học phần HK1, nay bố trí thi bổ sung vào 17h30 ngày 22/12/2016. Sinh viên các lớp học phần Khóa 36, 37 và 38 xem chi tiết tại nội dung đính kèm để thi đúng kế hoạch.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!